Czwartek
HISTORIA JEZUSA - SŁUCHOWISKO DLA DZIECI
Sąd nad Jezusem, Piłat wydaje wyrok
DZIECIOM O ZNACZENIU WIELKANOCY
Trzy krzyże
Proponujemy kolejny pomysł jak pomóc dziecku zrozumieć znaczenie Wielkanocy z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych symboli.
Przygotuj z papieru 3 brązowe krzyże oraz 3 litery „O”: białą, czerwoną i czarną. Na wzgórzu Golgoty stały trzy krzyże (Łk 23:33–43). Na środkowym krzyżu umierał bezgrzeszny Syn Boży – Jezus Chrystus. Dlaczego? W Biblii czytamy „My widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata” (1 J 4:14).
(Połóż czerwone „O” na środkowym krzyżu). To czerwone „O” przypomina mi, że Pan Jezus umarł na krzyżu, by nas odkupić od śmierci – kary, na jaką zasłużyliśmy z powodu grzechów. On zapłacił cenę życia.
Dwaj złoczyńcy zasłużyli na karę. Jeden z nich wyśmiewał się z Jezusa, jego serce wypełniały ciemność grzechu i niewiara (połóż czarne „O” na krzyż z lewej strony). To czarne „O” przypomina nam, że ten człowiek odrzucił zbawienie. Umarł w grzechu i oddzieleniu od Boga.
Jednak drugi złoczyńca zrozumiał, że potrzebuje zbawienia, uwierzył, że Jezus przyszedł, by zbawić ludzi. Wołając, prosił o odkupienie (Połóż białe „O” na krzyż z prawej strony). To białe „O” przypomina nam, że ten człowiek otrzymał zbawienie od kary za grzechy, dostąpił przebaczenia, oczyszczenia.
Do którego z nich jesteś podobny? Bóg przygotował odkupienie. Co z nim zrobiłeś? Odrzuciłeś czy przyjąłeś (a więc otrzymałeś)?
Artykuł pochodzi ze strony http://med.org.pl/inne_pliki/akt_plik_4.pdf za zgodą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość”. Tam znajdziesz instrukcję wykonania z ilustracjami.