Czwartek
WSPÓLNY CZAS W DOMU
Zgadnij
Na małych kartkach napisz dużymi literami, hasła związane z Wielkanocą (litery powinny być na tyle duże, aby było je widać z daleka) i włóż je do pojemnika. Jedna osoba losuje jedną kartkę i bez zaglądania na nią przykłada kartkę na czoło, tak aby pozostali widzieli hasło. Reszta domowników nie używając słów, jedynie pokazując, pomaga odgadnąć osobie hasło z kartki, którą ta trzyma na czole.
Na małych karteczkach napisz hasła związane z Wielkanocą i włóż je do pojemnika. Przygotuj kilka czystych kartek, ołówek lub flamaster. Jedna osoba losuje jedną kartkę z hasłem, które rysuje na czystej kartce bez używania liter. Pierwsza osoba, która zgadnie hasło jest następna w kolejce - wyciąga hasło z pudełka i rysuje, a pozostali zgadują. Przykłady haseł:
Oliwka , Góra Oliwna, drzewo figowe, świątynia, Jerozolima, uczeń, mistrz, osioł, król, szaty, gałązka , palma, tłum, krzyczeć, wołać, obcinać, kłaść, posadzić, łagodny, przywiązany do płotu, droga, błogosławieństwo, hosanna, wysokość, miasto , pytać, prorok, wyrzucać, sprzedawać, handlarz, kupować, stół, gołębie, wywracać, itp.