Wielki Piątek
WSPÓLNY CZAS W DOMU
Rozmowa w oparciu o film "Maria Magdalena – wybrany świadek"
Proponujemy, by obejrzeć ten krótki (9 min.) film w rodzinnym gronie, a następnie podyskutować nad kilkoma pytaniami.

„Maria Magdalena – wybrany świadek” to niezwykły film w ciekawy sposób powiązany z Wielkim Tygodniem.
Jezus uzdrawia Marę Magdalenę, a ta staje się jego uczennicą. Towarzyszy Jezusowi w najważniejszych wydarzeniach. Jest przy Jego śmierci, widzi pusty grób i pierwsza spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu. To ona oznajmia uczniom, że Jezus zmartwychwstał.

https://youtu.be/YRCzL43nFuM

PYTANIA
1. Czy w jakimś stopniu możesz utożsamić się z główną bohaterką filmu, Marią Magdaleną?
2. Jak myślisz, dlaczego przedstawiciele władzy religijnej odrzucili Jezusa i Jego naukę?
3. Jak myślisz, dlaczego po zmartwychwstaniu to właśnie Maria Magdalena pierwsza rozmawiała z Jezusem? Dlaczego Jezus wybrał właśnie ją?
4. Co myślisz o życiu Jezusa? Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl o życiu i dokonaniach Jezusa?

(Jeśli treść tego filmu poruszyła cię i chcesz poznać bliżej Jezusa, zapraszamy, skorzystaj z bezpłatnego kursu online pt. BOŻA MIŁOŚĆ. Wspólnie z towarzyszącym ci w nim e-trenerem przyjrzysz się fragmentom Ewangelii wg św. Jana. Zastanowisz się również, jak odnoszą się do ciebie.)
Czytanie z podziałem na role
Przeczytajcie z Pisma Świętego historię ukrzyżowania i śmierci Jezusa z podziałem na role, np. Ewangelię Mateusza 27 albo Ewangelię Łukasza 23.