Wielki Piątek
WSPÓLNY CZAS W DOMU
Z podziałem na role
Przeczytajcie z Pisma Świętego historię ukrzyżowania i śmierci Jezusa z podziałem na role, np. Ewangelię Mateusza 27 albo Ewangelię Łukasza 23.