Wielki Piątek
UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA
Ewangelia Mateusza 27,37-38
A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.
Ewangelia Mateusza 27,50-54
A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać (…) Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym».
ZAPOWIEDZI WYPEŁNIONE W JEZUSIE
Napojony żółcią i octem
Psalm 69,22
Dali mi jako pokarm truciznę, a gdy byłem spragniony, poili mnie octem.
Ewangelia Mateusza 27,34 i 48
Dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić.
Bok będzie przebity
Księga Zachariasza 12,10
Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym.
Ewangelia Jana 19,34 i 37
Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.
CO POWIEDZIAŁ O SOBIE JEZUS?
Ja jestem dobrym pasterzem
Ewangelia Jana 10,11-18
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».