Wielkanoc
WARTO OBEJRZEĆ
Zmartwychwstanie Jezusa – Ewangelia św. Łukasza 24
Ten film stanowi dopełnienie epickiego portretu Jezusa z Nazaretu opisanego przez św. Łukasza. Uczniowie odkrywają pusty grób. Ich wizja świata ulega zmianie, gdy spotykają zmartwychwstałego Jezusa. Święty Łukasz pokazuje w jaki sposób misja Jezusa dotycząca Królestwa Bożego doprowadziła do kulminacyjnego momentu i przygotowuje podwaliny pod drugie swe dzieło – Dzieje Apostolskie św. Łukasza.

https://youtu.be/Gg3BE6HsmrE
Życie Jezusa
Życie Jezusa, to opowieść o zbawicielu, wierna adaptacja Ewangelii Jana w reżyserii Philipa Saville’a. Jest produkcją kanadyjskiej firmy Visual Bible International. Ten trzygodzinny dramat wiernie podąża za opowieścią Jana, ewangelią napisaną w pierwszym wieku. Relacja Jana składa się z czterech części: przybliżenie natury Jezusa Chrystusa; świadectwa uczniów i obecność cudów; Ostatnia Wieczerza i ukrzyżowanie; pojawienie się zmartwychwstałego Chrystusa.
Ewangelia Jana została napisana dwa pokolenia po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Akcja rozgrywa się w czasach, gdy Imperium Rzymskie kontrolowało Jerozolimę. Chociaż ukrzyżowanie było preferowaną rzymską metodą kar, nie było ono sankcjonowane przez żydowskie prawo. Jezus i wszyscy jego pierwsi naśladowcy byli Żydami. Ewangelia odzwierciedla okres bezprecedensowej polemiki i antagonizmów między powstającym kościołem, a religijnym establishmentem narodu żydowskiego.
Nie jest łatwo obejrzeć ten film za jednym razem, ponieważ trwa prawie trzy godziny, ale można podzielić go na dwie lub trzy części.

https://youtu.be/Po00QlBLMT0