Wielkanoc
WSPÓLNY CZAS W DOMU
Rodzinny Quiz Wielkanocny
 • 1. Na jakim zwierzęciu wjechał Pan Jezus do Jerozolimy na krótko przed śmiercią?
  – na ośle
 • 2. Co ludzie rzucali na ziemię przed Jezusem na powitanie?
  – szaty, gałązki drzew
 • 3. Co wołały tłumy na powitanie Jezusa?
  – Hosanna Synowi Dawida!
 • 4. Kto zdradził Jezusa?
  – Judasz
 • 5. Kim był Judasz?
  – jednym z dwunastu uczniów Jezusa
 • 6. Za ile srebrników Judasz zdradził Jezusa?
  – za 30
 • 7. Z kim Jezus spędził ostatnią wieczerzę?
  – ze swoimi uczniami
 • 8. Komu i dlaczego Jezus umył nogi?
  – swoim uczniom
 • 9. Co uczniowie i Jezus spożywali podczas ostatniej wieczerzy?
  – wino i chleb (może też baranka?)
 • 10. Gdzie uczniowie poszli z Jezusem po wieczerzy?
  – do ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej
 • 11. Jak nazywali się uczniowie, z którymi Jezus poszedł się modlić w ogrodzie?
  – Piotr, Jakub, Jan
 • 12. Kto pojmał Jezusa w ogrodzie?
  – oddział żołnierzy oraz straż świątynna podległa arcykapłanom i faryzeuszom, starsi ludu
 • 13. W jaki sposób Judasz wskazał strażnikom Jezusa? Jakim znakiem go wydał?
  – pocałunkiem w policzek
 • 14. Co zrobił Piotr, aby bronić Jezusa?
  – odciął mieczem ucho strażnika świątynnego/sługi arcykapłana
 • 15. Jak zareagował na to Jezus?
  – uzdrowił strażnika
 • 16. Co zrobili uczniowie, kiedy pojmano Jezusa?
  – uciekli
 • 17. Kto zaparł się Jezusa trzy razy?
  – Piotr
 • 18. Kto wydał rozkaz ukrzyżowania Jezusa?
  – Piłat
 • 19. Jak nazywał się złoczyńca, którego uwolniono zamiast Jezusa?
  – Barabasz
 • 20. W jaki sposób żołnierze szydzili z Jezusa przed ukrzyżowaniem?
  – pluli, wyśmiewali, bili, założyli koronę cierniową, trzciną bili Go po głowie
 • 21. Kto pomógł Jezusowi nieść krzyż?
  – Szymon Cyrenejczyk
 • 22. Kto był ukrzyżowany wraz z Jezusem?
  – dwóch łotrów
 • 23. Co Piłat napisał na tablicy nad krzyżem Jezusa?
  – Jezus Nazareński. Król Żydowski
 • 24. O jaką rzecz należącą do Jezusa żołnierze rzucali kośćmi?
  – o suknię, wierzchnią szatę
 • 25. Co podano Jezusowi do picia, gdy wisiał na krzyżu?
  – ocet
 • 26. Jakie były ostatnie słowa Jezusa?
  – Wykonało się.
 • 27. Kiedy żołnierz przebił włócznią bok Jezusa, co wypłynęło z tego boku?
  – krew i woda
 • 28. Co wydarzyło się, kiedy Jezus umarł? (Jakie znaki?)
  – rozdarła się zasłona świątyni, groby się otworzyły, wiele ciał zostało wzbudzonych z martwych
 • 29. Gdzie złożono ciało Jezusa?
  – w nowym grobowcu wykutym w skale bogatego Józefa z Arymatei, też ucznia Jezusa
 • 30. W jaki sposób zamknięto grób?
  – wielkim głazem
 • 31. Jak zabezpieczono grób, aby nie wykradziono ciała Jezusa?
  – zapieczętowano głaz i postawiono straże
 • 32. Którego dnia zmartwychwstał Pan Jezus?
  – o świcie, pierwszego dnia tygodnia
 • 33. Kto odwalił kamień?
  – Anioł podczas trzęsienia ziemi
 • 34. Jak wyglądał Anioł?
  – oblicze miał jak błyskawica, a jego szata była biała jak śnieg
 • 35. Kto przybiegł pierwszy do pustego grobu?
  – kobiety
 • 36. Co powiedział anioł kobietom?
  – że Jezus zmartwychwstał
 • 37. Kto ukazał się kobietom w drodze, gdy szły do uczniów, aby powiedzieć im co się stało?
  – Jezus
 • 38. Co arcykapłani kazali powiedzieć żołnierzom o tym, co się wydarzyło?
  – że uczniowie wykradli ciało Jezusa, a oni zapewnią strażnikom bezpieczeństwo
 • 39. Który z uczniów pierwszy dotarł do pustego grobu?
  – Piotr
 • 40. Jak nazywał się uczeń, który nie dowierzał i powiedział, że jeśli nie ujrzy na rękach Jezusa znaku gwoździ i nie włoży palca w miejsce gwoździ, i nie włoży ręki w bok Jezusa, to nie uwierzy.
  – Tomasz, jeden z Dwunastu uczniów
 • 41. Przez ile dni pokazywał się Jezus po zmartwychwstaniu do wniebowstąpienia?
  – 40 dni
 • 42. Ile ludzi w jednym czasie widziało Jezusa po zmartwychwstaniu?
  – 500