Wielkanoc
WSPÓLNY CZAS W DOMU
Spędźmy czas razem!
Proponujemy poniżej dyskusję w oparciu o krótki film oraz 3 quizy do wyboru, które można zrobić w gronie rodziny lub indywiualnie.
Dobrej zabawy!
Proponujemy, by obejrzeć ten krótki (9 min.) film w rodzinnym gronie, a następnie podyskutować nad kilkoma pytaniami.

„Maria Magdalena – wybrany świadek” to niezwykły film w ciekawy sposób powiązany z Wielkim Tygodniem.
Jezus uzdrawia Marę Magdalenę, a ta staje się jego uczennicą. Towarzyszy Jezusowi w najważniejszych wydarzeniach. Jest przy Jego śmierci, widzi pusty grób i pierwsza spotyka Jezusa po zmartwychwstaniu. To ona oznajmia uczniom, że Jezus zmartwychwstał.

PYTANIA
1. Czy w jakimś stopniu możesz utożsamić się z główną bohaterką filmu, Marią Magdaleną?
2. Jak myślisz, dlaczego przedstawiciele władzy religijnej odrzucili Jezusa i Jego naukę?
3. Jak myślisz, dlaczego po zmartwychwstaniu to właśnie Maria Magdalena pierwsza rozmawiała z Jezusem? Dlaczego Jezus wybrał właśnie ją?
4. Co myślisz o życiu Jezusa? Jakie uczucia budzą się w tobie na myśl o życiu i dokonaniach Jezusa?

(Jeśli treść tego filmu poruszyła cię i chcesz poznać bliżej Jezusa, zapraszamy, skorzystaj z bezpłatnego kursu online pt. BOŻA MIŁOŚĆ. Wspólnie z towarzyszącym ci w nim e-trenerem przyjrzysz się fragmentom Ewangelii wg św. Jana. Zastanowisz się również, jak odnoszą się do ciebie.)
Rozwiąż powyższy quiz online i udostępnij go innym! Po wykonaniu quizu otrzymasz link do strony z odpowiedziami!
Czy odpowiesz poprawnie na 8 z 10 pytań? Powodzenia!
Zapraszamy do wielkanocnej zabawy rodzinnej. Klikając tytuł powyżej znajdziesz biblijny quiz wielkanocny na platformie Kahoot, do którego możesz włączyć całą rodzinę.
Instrukcja: Klikasz "Wielkanocny Kahoot" i wchodzisz na platformę jako gość (guest). Tam zostanie wygenerowany kod na stronę kahoot.it, przez podanie którego każdy będzie mógł odpowiadać na pytania w czasie rzeczywistym za pomocą swego smartfona.
Często dzieci korzystają z Kahoota, więc jeśli masz dziecko w wieku szkolnym, to ono pomoże ci poprowadzić tę zabawę. Pozytywne emocje gwarantowane!
3. Rodzinny Quiz Wielkanocny
 • 1. Na jakim zwierzęciu wjechał Pan Jezus do Jerozolimy na krótko przed śmiercią?
  – na ośle
 • 2. Co ludzie rzucali na ziemię przed Jezusem na powitanie?
  – szaty, gałązki drzew
 • 3. Co wołały tłumy na powitanie Jezusa?
  – Hosanna Synowi Dawida!
 • 4. Kto zdradził Jezusa?
  – Judasz
 • 5. Kim był Judasz?
  – jednym z dwunastu uczniów Jezusa
 • 6. Za ile srebrników Judasz zdradził Jezusa?
  – za 30
 • 7. Z kim Jezus spędził ostatnią wieczerzę?
  – ze swoimi uczniami
 • 8. Komu i dlaczego Jezus umył nogi?
  – swoim uczniom
 • 9. Co uczniowie i Jezus spożywali podczas ostatniej wieczerzy?
  – wino i chleb (może też baranka?)
 • 10. Gdzie uczniowie poszli z Jezusem po wieczerzy?
  – do ogrodu Getsemani na Górze Oliwnej
 • 11. Jak nazywali się uczniowie, z którymi Jezus poszedł się modlić w ogrodzie?
  – Piotr, Jakub, Jan
 • 12. Kto pojmał Jezusa w ogrodzie?
  – oddział żołnierzy oraz straż świątynna podległa arcykapłanom i faryzeuszom, starsi ludu
 • 13. W jaki sposób Judasz wskazał strażnikom Jezusa? Jakim znakiem go wydał?
  – pocałunkiem w policzek
 • 14. Co zrobił Piotr, aby bronić Jezusa?
  – odciął mieczem ucho strażnika świątynnego/sługi arcykapłana
 • 15. Jak zareagował na to Jezus?
  – uzdrowił strażnika
 • 16. Co zrobili uczniowie, kiedy pojmano Jezusa?
  – uciekli
 • 17. Kto zaparł się Jezusa trzy razy?
  – Piotr
 • 18. Kto wydał rozkaz ukrzyżowania Jezusa?
  – Piłat
 • 19. Jak nazywał się złoczyńca, którego uwolniono zamiast Jezusa?
  – Barabasz
 • 20. W jaki sposób żołnierze szydzili z Jezusa przed ukrzyżowaniem?
  – pluli, wyśmiewali, bili, założyli koronę cierniową, trzciną bili Go po głowie
 • 21. Kto pomógł Jezusowi nieść krzyż?
  – Szymon Cyrenejczyk
 • 22. Kto był ukrzyżowany wraz z Jezusem?
  – dwóch łotrów
 • 23. Co Piłat napisał na tablicy nad krzyżem Jezusa?
  – Jezus Nazareński. Król Żydowski
 • 24. O jaką rzecz należącą do Jezusa żołnierze rzucali kośćmi?
  – o suknię, wierzchnią szatę
 • 25. Co podano Jezusowi do picia, gdy wisiał na krzyżu?
  – ocet
 • 26. Jakie były ostatnie słowa Jezusa?
  – Wykonało się.
 • 27. Kiedy żołnierz przebił włócznią bok Jezusa, co wypłynęło z tego boku?
  – krew i woda
 • 28. Co wydarzyło się, kiedy Jezus umarł? (Jakie znaki?)
  – rozdarła się zasłona świątyni, groby się otworzyły, wiele ciał zostało wzbudzonych z martwych
 • 29. Gdzie złożono ciało Jezusa?
  – w nowym grobowcu wykutym w skale bogatego Józefa z Arymatei, też ucznia Jezusa
 • 30. W jaki sposób zamknięto grób?
  – wielkim głazem
 • 31. Jak zabezpieczono grób, aby nie wykradziono ciała Jezusa?
  – zapieczętowano głaz i postawiono straże
 • 32. Którego dnia zmartwychwstał Pan Jezus?
  – o świcie, pierwszego dnia tygodnia
 • 33. Kto odwalił kamień?
  – Anioł podczas trzęsienia ziemi
 • 34. Jak wyglądał Anioł?
  – oblicze miał jak błyskawica, a jego szata była biała jak śnieg
 • 35. Kto przybiegł pierwszy do pustego grobu?
  – kobiety
 • 36. Co powiedział anioł kobietom?
  – że Jezus zmartwychwstał
 • 37. Kto ukazał się kobietom w drodze, gdy szły do uczniów, aby powiedzieć im co się stało?
  – Jezus
 • 38. Co arcykapłani kazali powiedzieć żołnierzom o tym, co się wydarzyło?
  – że uczniowie wykradli ciało Jezusa, a oni zapewnią strażnikom bezpieczeństwo
 • 39. Który z uczniów pierwszy dotarł do pustego grobu?
  – Piotr
 • 40. Jak nazywał się uczeń, który nie dowierzał i powiedział, że jeśli nie ujrzy na rękach Jezusa znaku gwoździ i nie włoży palca w miejsce gwoździ, i nie włoży ręki w bok Jezusa, to nie uwierzy.
  – Tomasz, jeden z Dwunastu uczniów
 • 41. Przez ile dni pokazywał się Jezus po zmartwychwstaniu do wniebowstąpienia?
  – 40 dni
 • 42. Ile ludzi w jednym czasie widziało Jezusa po zmartwychwstaniu?
  – 500