Wielkanoc
ROZWAŻANIA O ISTOCIE ŚWIĄT
Jezus i zmartwychwstanie
„Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25).
Jezus żyje! Jezus zmartwychwstał! Te słowa brzmią dzisiaj w Niedzielę Wielkanocną! To wydarzenie jest potwierdzeniem i nadzieją naszej wiary: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Pismo poświadcza, że po zmartwychwstaniu widzieli Go nie tylko apostołowie, ale widziało Go ponad 500 osób! „Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli” (1 Kor 15,3–6). Wiara w zmartwychwstanie jest trudna. Nasze życie, nasze doświadczenie sprzeciwia się tej prawdzie. I tak było od początku, nie wyłączając apostołów (niezwykle sugestywny przykład „niewiernego” Tomasza). Paweł zaś został wyśmiany na Areopagu, gdy tylko zaczął mówić o zmartwychwstaniu (Dz 17,32).
Według mnie badania w Polsce pokazują zaskakująco wysoki poziom wiary w zmartwychwstanie. Na przykład według pewnego badania z 2013 roku w zmartwychwstanie Jezusa wierzy aż 47% Polaków, co według mnie jest rewelacyjnym wynikiem. Inne badania, z 2015 roku, mówią, że 62% wierzy ogólnie w zmartwychwstanie (ale tylko 34% zdecydowanie wierzy). Przy tym ciekawostką jest, że według tych samych badań tylko 4% uważa, że tylko chrześcijanie będą zbawieni – co może oznaczać, że 96% ludzi w Polsce nie wiąże zbawienia ze skutecznością ofiary Chrystusa ani z Jego zmartwychwstaniem! Jest to więc bardzo dziwaczny rodzaj „chrześcijańskiej wiary”, która z chrześcijaństwem ma niewiele wspólnego.
Ci zaś, którzy rzeczywiście zaufali Chrystusowi, są pewni Jego wiecznego wstawiennictwa u Ojca i wiecznej skuteczności tego wstawiennictwa, bo Jego ofiara za nas jest wiecznie skuteczna. Czyż Pismo nie mówi: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9)?
Błogosławiony Ty jesteś, Boże, że wzbudziłeś z martwych Chrystusa! Dziękuję Ci za łaskę zbawienia i zmartwychwstanie, które czeka na mnie – tak jak czekało na Jezusa! Chwała Tobie wszechmocny Boże! Amen!