Wtorek
NAMASZCZENIE JEZUSA W BETANII
Ewangelia Mateusza 26,6-7
Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, podeszła do Niego kobieta z alabastrowym flakonikiem drogiego olejku i wylała Mu olejek na głowę, gdy spoczywał przy stole.
ZAPOWIEDZI WYPEŁNIONE W JEZUSIE
Nie otworzy ust, by się bronić
Księga Izajasza 53,7
Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.
Ewangelia Mateusza 27,12
A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał.
Będzie znieważany, opluty i bity
Księga Izajasza 50,6
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem.
Ewangelia Mateusza 26,67
Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go.
Ewangelia Marka 15,19
Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.
CO POWIEDZIAŁ O SOBIE JEZUS?
Ja jestem światłością świata
Ewangelia Jana 8,12-14
A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę.