Wtorek
DO POSŁUCHANIA I OBEJRZENIA
Słuchowisko – Historia Jezusa – Nauczanie o Królestwie Bożym
Piosenka - On jest pierwszy
Wesoła piosenka dla dzieci przypominająca o tym, kto jest nr 1, kto jest prawdziwym Królem wszystkich Królów.
https://youtu.be/sOJ8-0D843Y
Film – Wypuść mój lud (z serii Księga Ksiąg)
Film opowiada o wydarzeniach z czasów pierwszej Paschy (żydowskiego święta), kiedy Izraelici przed wyjściem z niewoli egipskiej, spożyli baranka i pomalowali jego krwią odrzwia. Jezus został ukrzyżowany w święto Paschy i jest nazwany Barankiem Bożym. Dlaczego?
https://youtu.be/43jSzuAFoco
DZIECIOM O ZNACZENIU WIELKANOCY
Namaszczenie Jezusa
Na kilka dni przed śmiercią, Jezus będąc w Betanii, w domu przyjaciół, spożywał posiłek. Podeszła do Niego kobieta z naczyniem bardzo kosztownego i pachnącego olejku.
Co kobieta zrobiła z tym olejkiem? Przeczytajcie razem Ewangelię św. Jana 12,1-11.
Pomocą będzie Biblia w obrazach/Maria namaszcza Jezusa – pokaz slajdów z tekstem.
https://bibliawobrazach.pl/ilustracje/mary-anoints-jesus/

Porozmawiajcie:
- Co zrobiła kobieta?
(Wyobraź sobie, jak pachniał cały dom!)
- Kto się oburzył i dlaczego?
- Co odpowiedział mu Jezus?
MOSTY
Wielkanoc to naturalna okazja, aby powiedzieć dzieciom o tym, dlaczego Jezus umarł na krzyżu.
Zilustruj prawdę o jedynej drodze do Boga za pomocą mostu.
Przedmioty: ilustracja przepaści, napisy
Tekst biblijny: List do Efezjan 2:13; List do Rzymian 3:23
Wytnij z kartonu dwie strome góry (lub zrób je z czegokolwiek, co przypomina górę) i postaw w pewnej odległości od siebie (tak, żeby krzyż dosięgał obie góry). Pod jedną z gór połóż napis: DALEKO, a pod drugą: BLISKO. Przygotuj także napisy-mosty: DOBRE UCZYNKI, MODLITWA, CHRZEST, KOŚCIÓŁ oraz krzyż z poziomym ramieniem takiej długości, by połączył obie góry.
Pod jedną z gór połóż napis: DALEKO, a pod drugą: BLISKO.
Każdy żyjący obecnie człowiek znajduje się albo po stronie, którą możemy nazwać DALEKO, albo po stronie BLISKO. Pośrodku nie można być.
Ludzie, którzy znajdują się po stronie zwanej DALEKO, są daleko od Boga. Biblia mówi, że wszyscy ludzie urodzili się po tej właśnie stronie (zobacz List do Rzymian 3,23: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”). Bóg kocha wszystkich ludzi, jednak jako grzesznicy nie możemy się do Niego zbliżyć. Jeśli człowiek pozostanie po tej stronie, jego serce będzie coraz bardziej zatwardziałe i czeka go wieczna śmierć. Oprócz przestępców, morderców, oszustów, złodziei, kłamców, cudzołożników, awanturników, są tutaj także ludzie, którzy uważają siebie za porządnych i dobrych. Po stronie zwanej BLISKO znajdują się ludzie, którzy mają życie wieczne. Kiedyś i oni byli po stronie DALEKO, ale zrozumieli, że to ich zgubi, prosili o pomoc i przyjęli z wiarą Boże przebaczenie.
Wielu ludzi żyjących po stronie DALEKO, stara się przejść na drugą stronę, zanim umrą. Nie chcą być na zawsze zgubieni. Co jest potrzebne, aby pokonać tę przepaść? MOST! Ludzie już dawno na to wpadli i starają się budować mosty, które pozwoliłyby im przejść na drugą stronę.
Jeden z takich mostów moglibyśmy nazwać: DOBRE UCZYNKI. Trzeba przyznać, że robi wrażenie, wydaje się być odpowiednim mostem. Robert próbuje zbudować sobie taki most i czyni wiele dobrego. Ma np. skarbonkę i z własnych oszczędności daje pieniądze na biedne dzieci. Odwiedza też wujka w domu opieki i dużo mu czyta. Gdy widzi dzieci, które boją się przejść same przez ulicę, przeprowadza je. To wszystko są bardzo dobre i godne pochwały rzeczy. Jednak, czy Robert ma rację, wierząc że właśnie tym mostem przejdzie na drugą stronę, do nieba? (połóż napis DOBRE UCZYNKI). Niestety, ten most jest za krótki! Dobrze jest pomagać innym, ale dobre uczynki nas nie zbawią.
Inny z mostów, które ludzie próbują przerzucać nad tą przepaścią, nazywa się MODLITWA. Na przykład Małgosia –umie na pamięć modlitwę Ojcze Nasz, modli się każdego wieczoru, zanim położy się do łóżka. Modli się przed każdym posiłkiem. Gdy jest w kłopotach, też się modli. Przeżyła już w swoim życiu radość z wysłuchanej modlitwy. Czy ten most jej wystarczy, aby przejść do nieba? (połóż napis MODLITWA). Niestety, nie. Po tej stronie stale znajduje się wielu ludzi, również i dzieci, którzy zmawiają modlitwy, ale to nie wystarcza.
Jest jeszcze jeden most, który wydaje się dość długi, a nazywa się CHRZEST. Janek (i wielu innych ludzi) myśli, że skoro jest ochrzczony, to jest Bożym dzieckiem i to powinno wystarczyć, by dostać się kiedyś do nieba. Nie ma co się przejmować –nie zawsze jest posłuszny rodzicom, czasem okłamuje nauczycieli, ale w końcu i tak pójdzie do nieba, bo jest ochrzczony. Czy rzeczywiście ten most wystarczy, by dostał się do nieba? (połóż napis CHRZEST). Niestety, ten również jest za krótki! Nie wystarczy być ochrzczonym, pewnie większość ludzi po tej stronie jest ochrzczonych, a jednak tkwią tutaj.
Oto kolejny most –nazywa się KOŚCIÓŁ. Ten chyba powinien być wystarczający. Monika, podobnie jak wiele jej koleżanek i kolegów, w każdą niedzielę idzie ze swoją mamą do kościoła. Kasia z kolei co tydzień jest obecna na szkółce niedzielnej i zna wiele historii biblijnych, uczy się nawet wersetów z Biblii na pamięć. To powinno chyba wystarczyć, żeby znaleźć się w niebie, prawda? Przekonajmy się, czy ten most jest wystarczająco długi?(połóż napis KOŚCIÓŁ). O, nie! Czy w ogóle jest taki most, który połączy oba brzegi przepaści?
Każdy z mostów, które tu mamy jest dobry –nawet bardzo dobry –ale za krótki. Dzięki Bogu, że jest most, który jest wystarczająco długi. JEZUS CHRYSTUS zbudował go, umierając za nas na krzyżu (połóż pomiędzy wierzchołkami obu gór duży czerwony krzyż tak, aby je połączył). Jeśli uwierzysz w JEZUSA CHRYSTUSA jako Zbawiciela, jako Tego, który wziął na siebie karę za twoje grzechy, jeśli poprosisz Go, by ci przebaczył, On to zrobi i wtedy wejdziesz na właściwy most prowadzący do Boga.
„Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy –dzięki krwi Chrystusa” (Ef 2:13)
Artykuł pochodzi ze strony: http://med.org.pl/inne_pliki/akt_plik_14.pdf za zgodą Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Miłość Edukacja Dojrzałość.