Niedziela Palmowa
HISTORIA JEZUSA - SŁUCHOWISKO DLA DZIECI
Triumfalny wjazd do Jerozolimy
DZIECIOM O ZNACZENIU WIELKANOCY
Porozmawiajmy…
Święta Wielkanocne, to jedna z wielu okazji, by porozmawiać z dziećmi o znaczeniu świąt Wielkanocnych. Wspólna rozmowa z dziećmi pomaga rodzicom zrozumieć sposób pojmowania dziecka, zaś dzieciom zastosować prawdy biblijne do spraw codziennych. Rozmawiając możemy też pomóc dzieciom w nawiązaniu żywej, bliskiej relacji z Panem Jezusem. Oto pomysł jak przeprowadzić taką rozmowę. Poniższe pytania oraz fragmenty biblijne pomogą zrozumieć dzieciom dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię, dlaczego musiał umrzeć na krzyżu i co to znaczy, że zmartwychwstał.
PAN JEZUS UMARŁ ZA NAS
Zaprowadzono Pana Jezusa na wzgórze zwane Golgota. Tam przybito Go do krzyża.
Pan Jezus wisiał na krzyżu w palących promieniach słońca.
Gwoździe boleśnie przeszywały Jego ręce i stopy. Po kilku godzinach Pan Jezus zmarł.
Pytania:
  • Który dzień nazywamy Wielkim Piątkiem?
  • Z jakiego powodu ten dzień jest wielki?
  • Dlaczego Jezus umarł za nas? Co to znaczy?
Fragment Biblii do wspólnego czytania:
„Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi». Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. 17 A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.” (Ew. Jana 19,11-18)
PAN JEZUS ŻYJE
Pan Jezus umarł, lecz powstał z martwych, by żyć już zawsze.
On jest Chrystusem, Synem Bożym.
Pytania:
  • Kto zobaczył nadchodzącego i odsuwającego kamień anioła?
  • Dlaczego anioł odsunął kamień?
  • Kto był tego dnia przestraszony, a kto szczęśliwy?
Fragment Biblii do wspólnego czytania:
„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.” (Ew. Mateusza 28,1-8)
Na podstawie książki „Droga życia” Marian Scholland
Kolorowanki:
W czasie rozmów z dziećmi mogą one kolorować obrazki. W internecie można znaleźć wiele kolorowanek dotyczących Wielkanocy do bezpłatnego pobrania w PDF. Na przykład:
https://www.e-kolorowanki.eu/chrzescijanskie/
https://www.jakoloruje.pl/kolorowanki-biblijne.html
Coloring-Pages.pdf
Po pokolorowaniu obrazków można zrobić z nich puzzle.
Wystarczy pociąć je na kawałki (jeśli dziecko się na to zgodzi) i poukładać obrazki na nowo.