Niedziela Palmowa

NIEDZIELA PALMOWA – WJAZD JEZUSA DO JEROZOLIMY

Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich.
A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.
A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!

Przeczytaj więcej: Mt. 21,1-11

ROZWAŻANIA O ISTOCIE ŚWIĄT

CZY JEZUS KIEDYKOLWIEK POWIEDZIAŁ, ŻE JEST BOGIEM?

Czy Jezus jest Bogiem? Zbadaj te interesujące twierdzenia...

Najwcześniejsi zwolennicy Jezusa wydawali się całkiem przekonani, że Jezus był w pełni Bogiem posiadającym ludzką postać. Św. Paweł powiedział: „On jest obrazem Boga niewidzialnego... w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa.” Św. Jan powiedział, że Jezus stworzył świat. Św. Piotr, że: „każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma odpuszczenie grzechów poprzez Jego imię.”

Lecz co powiedział o sobie Jezus? Czy kiedykolwiek utożsamiał siebie samego z Bogiem? Według Biblii...zdecydowanie tak! Poniżej znajdują się niektóre z jego wypowiedzi – osadzone w kontekście – z czasu, gdy przebywał na ziemi.

Czy Jezus jest Bogiem? Jak dał to do zrozumienia:

Czytaj dalej

WSPÓLNY CZAS W DOMU

Poznajmy się...

Można to zrobić na 2 sposoby;
- osoba losuje pytanie i odpowiada,
osoba losuje pytanie, ale wstrzymuje się z odpowiedzią do samego końca, a wszyscy po kolei próbują zgadnąć, jak ta osoba odpowiedziałaby na to pytanie. Miłośnicy rywalizacji mogą przygotować nagrody i liczyć, kto więcej zgadnie albo poda najbardziej trafną odpowiedź.

Pytania:

 1. Jakie jest twoje ulubione danie typu fast food?
 2. Gdzie chciałbyś mieszkać, gdybyś mógł wybrać: na wsi czy w mieście, nad morzem czy w górach?
 3. Gdybyś miał wystąpić na wieczorze talentów, jaki talent byś zaprezentował?
 4. Co byś wziął ze sobą na bezludna wyspę?
 5. Twój ulubiony kolor to?
 6. Jakie zwierzątko chciałbyś mieć?
 7. Gdybyś otworzył restauracje, to co byłoby specjalnością zakładu?
 8. Ulubiony film, najlepsza książka?
 9. Twój ulubiony smak lodów?
 10. Twój ulubiony przedmiot w szkole?
 11. Jaka jest twój najmniej ulubiony obowiązek domowy? (np. sprzątanie)
 12. W czym jesteś dobry?
 13. Czego chciałbyś się nauczyć?
 14. Jaką „kreskówkę” albo bajkę Disneya lubisz najbardziej?
 15. Jakie miejsce na ziemi chciałbyś na pewno odwiedzić?
 16. Czego byś się podjął wiedząc, że się na pewno uda?
 17. Jakie święto lubisz najbardziej? (Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny, Nowy Rok...)
 18. Kim chciałeś być kiedy byłeś dzieckiem , a jeśli jesteś dzieckiem, kim chcesz być kiedy dorośniesz?
 19. Co ci przychodzi pierwsze do głowy, kiedy myślisz o Bogu?
 20. Jaki sport lubisz najbardziej?

Chińczyk, warcaby i inne znane gry online: www.kurnik.pl

Porozmawiajmy o relacjach rodzinnych

Spotkania rodzinne są ucieczką od codzienności. To powrót do gniazda, z którego wyfrunęliśmy w stronę samodzielności. Rozmawiamy na tematy przyjemne, ale i reagujemy na niewygodne pytania dawno niewidzianych krewnych. Wśród bliskich czujemy się dobrze, ale bywa, że stronimy od ich towarzystwa. Czy lubimy rodzinne spotkania, jak to wygląda u nas? Niektórzy mówią, że “u nich różnie to bywa”. Warto znać swoją odpowiedź, bo zmiana zaczyna się od odkrycia prawdy o sobie samym.

Zapraszamy do czytania. www.podprad.pl

ZAPOWIEDZI WYPEŁNIONE W JEZUSIE

Setki lat przed narodzeniem Chrystusa żydowscy prorocy głosili i zapisali wiele przepowiedni o Mesjaszu, na którego czekał lud Izraela. Celem tych proroctw było przygotowanie ludu na przyjście Boga, żeby Go rozpoznali, gdy w końcu nadejdzie. W I w. n.e. wszystkie proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię i Jego śmierci zostały wypełnione, o czym czytamy w Ewangeliach.

W sumie, Stary Testament zawiera ponad 300 mesjańskich proroctw dotyczących przyjścia Chrystusa na ziemię.

Między innymi przepowiadają one 25 szczegółów dotyczących zdradzenia Jezusa, sądu nad Nim, Jego śmierci i pogrzebu, które spełniły się w ciągu 24 godzin, w dniu śmierci Jezusa Chrystusa. Czy myślisz, że to przypadek?

Wjedzie On do Jerozolimy na ośle

Księga Zachariasza 9,9

Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.

Ew. Jana 12,14-15

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.
Wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie oraz «Król izraelski!»
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu.

WARTE OBEJRZENIA

BÓG NIE UMARŁ

Film pełnometrażowy “Bóg nie umarł” może być dobrą propozycją na czas Wielkanocy w domu. Profesor Radisson (Kevin Sorbo) rozpoczyna zajęcia z filozofii od postawienia świeżo upieczonym studentom ultimatum: muszą na piśmie zanegować istnienie Boga albo pożegnają się z dobrą oceną. Kiedy wszyscy zaczynają posłusznie pisać, Josh Wheaton (Shane Harper) czuje, że właśnie znalazł się na rozdrożu i będzie musiał wybrać pomiędzy swoją wiarą a przyszłością.

Zobacz

CO POWIEDZIAŁ O SOBIE JEZUS?

Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie:

OTO BARANEK BOŻY,

który gładzi grzech świata.

A co powiedział o sobie Jezus?

JA JESTEM MESJASZ, ZWANY CHRYSTUSEM

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię» Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: «Czego od niej chcesz? - lub: - Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.

Jana 4,25-30

Co oznacza dla ciebie, że Jezus jest Mesjaszem?

JAK WYTŁUMACZYĆ DZIECIOM ZNACZENIE ŚWIĄT

Święta Wielkanocne, to jedna z wielu okazji, by i wyjaśnić dzieciom znaczenie świąt Wielkanocnych i podzielić się z nimi Ewangelią. Oto jeden ze sposobów z wykorzystaniem prostych symboli.

POROZMAWIAJMY...

Wspólna rozmowa z dziećmi pomaga rodzicom zrozumieć sposób pojmowania dziecka, zaś dzieciom zastosować prawdy biblijne do spraw codziennych. Rozmawiając możemy też pomóc dzieciom w nawiązaniu żywej, bliskiej relacji z Panem Jezusem. Poniższe pytania oraz fragmenty biblijne pomogą w rozmowie z dziećmi na temat: Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię, dlaczego musiał umrzeć na krzyżu i co to znaczy, że zmartwychwstał.

PAN JEZUS ZSTĄPIŁ Z NIEBA

Jezus stał się człowiekiem, by być twoim Zbawicielem.

A wszystko dlatego, że Bóg bardzo nas kocha i pragnie naszego zbawienia.

Pytania:

Kim był Pan Jezus, zanim stał się człowiekiem?

Dlaczego Pan Jezus przyszedł na ziemię?

Co Pan Jezus pozostawił w niebie?

Fragment Biblii do wspólnego czytania:

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (Ew. Jana 3,16-17)

PAN JEZUS OBJAWIŁ NAM, KIM ON JEST

Pan Jezus miał dwunastu uczniów. Przebywał z nimi każdego dnia opowiadając o Królestwie Bożym, o Ojcu i o tym kim On jest.

Pytania:

W jaki sposób możemy dowiedzieć się, kim jest Pan Jezus?

Skąd Szymon Piotr wiedział, kim jest Pan Jezus?

Dlaczego powinniśmy być szczęśliwi, wiedząc, że Jezus jest Synem Bożym?

Fragment Biblii do wspólnego czytania:

„Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli» (Ew. Jana 20,24-29)

PAN JEZUS UMARŁ ZA NAS

Zaprowadzono Pana Jezusa na wzgórze zwane Golgota. Tam przybito Go do krzyża.

Pan Jezus wisiał na krzyżu w palących promieniach słońca.

Gwoździe boleśnie przeszywały Jego ręce i stopy. Po kilku godzinach Pan Jezus zmarł.

Pytania:

Który dzień nazywamy Wielkim Piątkiem?

Z jakiego powodu ten dzień jest wielki?

Dlaczego Jezus umarł za nas? Co to znaczy?

Fragment Biblii do wspólnego czytania:

„Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi». Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: «Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. 17 A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.” (Ew. Jana 19,11-18)

PAN JEZUS ŻYJE

Pan Jezus umarł, lecz powstał z martwych, by żyć już zawsze.

On jest Chrystusem, Synem Bożym.

Pytania:

Kto zobaczył nadchodzącego i odsuwającego kamień anioła?

Dlaczego anioł odsunął kamień?

Kto był tego dnia przestraszony, a kto szczęśliwy?

Fragment Biblii do wspólnego czytania:

„Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.” (Ew. Mateusza 28,1-8)

PAN JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA

Gdzie Pan Jezus teraz przebywa? Dlaczego nie możemy Go zobaczyć?

Pan Jezus przebywa teraz w niebie. Ujrzymy Go, gdy pójdziemy tam.

Pytania:

Skąd wiemy, że Pan Jezus wstąpił do nieba?

Czym Pan Jezus się zajmuje, będąc w niebie?

W jaki sposób Pan Jezus może być przy nas, będąc jednocześnie w niebie?

Fragment Biblii do wspólnego czytania:

„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».” (Ew. Mateusza 28,16-20)

Na podstawie książki „Droga życia” Marian Scholland

Dodatkowo:

W czasie rozmowy dzieci mogą kolorować obrazki. W internecie można znaleźć wiele kolorowanek dotyczących Wielkanocy do bezpłatnego pobrania w PDF.

Na przykład:

www.e-kolorowanki.eu

www.jakoloruje.pl

www.ministry-to-children.com

Po pokolorowaniu obrazków można zrobić z nich puzzle.

Wystarczy pociąć je na kawałki (jeśli dziecko się na to zgodzi) i poukładać obrazki na nowo.

OPOWIADANIE DLA KAŻDEGO

OPOWIEŚĆ O TRZECH DRZEWACH

To wszystko zdarzyło się jakieś 2000 lat temu... na terenach dawnej Judei.

W jednym z lasów, na wzgórzu, rosły trzy drzewa. Były to niezwykłe drzewa, ponieważ ich marzenia były niezwykłe. Często rozmawiały o swoich nadziejach, planach na przyszłość i modliły się. Pierwsze z nich, najmniejsze, cicho szumiało: Chciałbym być skrzynią na skarby – perły, drogie kamienie, złoto.

Drugie z nich, najpotężniejsze, potrząsało gałęziami: Chciałbym być królewskim okrętem, dużym i pięknym. Mógłbym przewozić króla i jego żołnierzy.

Trzecie, które było najwyższe z nich wszystkich, spoglądało w niebo: Chciałbym wskazywać ludziom na Boga. Tak, aby każdy, kto na mnie spojrzy, myślał o miłości naszego Stwórcy.

Mijały lata. Trzy drzewa rosły i czekały na spełnienie swych marzeń.

Pewnego dnia do lasu przyszli drwale. W swych silnych dłoniach trzymali wielkie z siekiery. Szli i śpiewali: Dalej panowie, idziemy to ściąć, co?

Jeden z drwali wszedł na wzgórze i wybrał najmniejsze drzewo: To drzewo będzie dobre – powiedział. Zabrał je do stolarza, a ten zrobił z niego zwykły żłób dla zwierząt w stajni. Drzewo było zrozpaczone: Nie jestem skrzynią na skarby. Wstydzę się tego, kim jestem!

Właśnie do tej stajni, gdy zapadł zmrok, weszło wieczorem dwoje ludzi – Józef i Maria, która spodziewała się dziecka. Akurat, gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. Wtedy urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i ułożyła w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Drzewo, z którego zrobiono żłób, było wzruszone: To dziecko jest najcenniejszym skarbem. Moje marzenie się spełniło!

Mijały lata. Dwa drzewa rosły i czekały na spełnienie swoich marzeń.

Pewnego dnia do lasu przyszedł drwal z siekierą. Wszedł na wzgórze i wybrał najpotężniejsze drzewo. Ściął je zadowolony ze swego wyboru i zabrał do stolarza, który tym razem zbudował z niego piękną łódź rybacką. Drzewo było przygnębione. Wiedziało, że już nigdy nie stanie się królewskim okrętem, że zawsze będzie śmierdziało rybami!

Pewnego dnia do tej właśnie łodzi wsiadł Jezus ze swymi uczniami. Odbili od brzegu. Gdy płynęli, Jezus zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie.

Mistrzu, Mistrzu, giniemy! – wołali uczniowie. Ucisz się – powiedział Jezus.

Drzewo, z którego zrobiono łódź, było wstrząśnięte. To Król królów, skoro rozkazuje wiatrom i wodzie, a one są Mu posłuszne. Moje marzenie się spełniło!

Mijały miesiące. Na wzgórzu rosło już tylko jedno drzewo i czekało na spełnienie swoich marzeń. Po wielu długich dniach do lasu przyszedł drwal z siekierą. Wszedł na wzgórze i ściął ostatnie drzewo. To się nadaje – powiedział. Stolarz zrobił z niego krzyż dla skazanego na śmierć przestępcy. Drzewo było załamane. Nikt, kto spojrzy na mnie, nie pomyśli o Bogu i Jego miłości. To wstrętne! – zapłakało żałośnie.

Na miejscu zwanym Czaszką żołnierze rzymscy ukrzyżowali Jezusa i dwóch przestępców. Jezus cierpiał, ale nawet w takiej chwili powiedział słowa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

Po południu całą ziemię ogarnął mrok. Słońce nie świeciło swym blaskiem. Zasłona Przybytku rozdarła się na dwoje, a Jezus donośnie zawołał: Ojcze, w Twoje ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie.

Józef z Arymatei udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Następnie zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w wykutym w skale grobowcu.

Po szabacie, ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zastały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły Pana Jezusa. Gdy to zobaczyło, drzewo, z którego zrobiono krzyż, oddało Bogu cześć. Teraz wszystko rozumiem! Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Moje marzenie się spełniło – stałem się symbolem zbawienia! Chwała Bogu!

Każde z tych trzech drzew dostało to, o czym marzyło, ale nie w taki sposób, jak to sobie wyobrażało. Nawet, jeśli sprawy nie przebiegają tak, jak my sobie tego życzymy, możemy być pewni, że Bóg ma plan. Swój plan dla nas.

Czasami nasze własne marzenia są niczym w porównaniu z tym, co przeznaczył nam Bóg. Bóg wykorzystał marzenia trzech drzew dla własnych celów i dla chwały swojego królestwa. Piękny żłób krył największy skarb – narodziny Zbawiciela. Rybacka łódeczka wiozła Króla królów. Mocny wysoki krzyż wskazuje teraz ludziom drogę ku Bogu. I Boska obietnica dla tych, którzy pragną z Nim żyć wiecznie, spełniła się. W każdym z nas Bóg zasiał ziarno życia z Nim. Jeśli tylko w głębi serca uwierzysz w Zbawiciela i zaufasz Mu.

Obejrzyj tę opowieść tutaj