Niedziela Palmowa
ROZWAŻANIA O ISTOCIE ŚWIĄT
Więcej niż cieśla, Josh i Sean McDowell - książka
Nie tyle książka religijna ile intelektualne wyzwanie…
Książka „Więcej niż cieśla” to znakomity materiał dowodowy – logiczny, błyskotliwy i zwięzły, w którym każdy może zmierzyć się z pytaniem: kim był Jezus Chrystus? To nie jest tylko książka religijna, ale również intelektualne wyzwanie.
O niezwykłości tej książki świadczy chociażby fakt, że dotychczas sprzedano, w różnych językach na całym świecie, ponad 20 milionów jej egzemplarzy. Również w Polsce dotychczasowe wydania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem czytelników. Książka przeznaczona jest nie tylko dla tych, którzy powątpiewają w Jezusa, ale dla wszystkich tych, którzy pragną ugruntować swoją wiarę, by w każdym czasie móc dać odpowiedź na pytania: Dlaczego wierzysz w Jezusa? Kim jest On dla Ciebie?
Całą książkę można przeczytać na stronie Internetowej Szkoły Biblijnej Agape.
Czy Jezus kiedykolwiek powiedział, że jest Bogiem? - artykuł
Czy Jezus jest Bogiem? Zbadaj te interesujące twierdzenia…
Najwcześniejsi zwolennicy Jezusa wydawali się całkiem przekonani, że Jezus był w pełni Bogiem posiadającym ludzką postać. Św. Paweł powiedział: „On jest obrazem Boga niewidzialnego...w Nim zamieszkała cała pełnia bóstwa.” Św. Jan powiedział, że Jezus stworzył świat. Św. Piotr, że: „każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma odpuszczenie grzechów poprzez Jego imię.”
Lecz co powiedział o sobie Jezus? Czy kiedykolwiek utożsamiał siebie samego z Bogiem? Według Biblii...zdecydowanie tak! Poniżej znajdują się niektóre z jego wypowiedzi- osadzone w kontekście- z czasu, gdy przebywał na ziemi.
Czy Jezus jest Bogiem? Jak dał to do zrozumienia:
„Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni.” (J 8:57-59)
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” „ Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.” (J 10: 31-33)
„A Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we mnie wierzy.” (J 12:44-46)
„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak dawno jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? ” (J 14:6-9)
Czy Jezus jest Bogiem? Jak siebie opisał:
„Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje żywot światu. Wtedy rzekli do niego: Panie! Dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.” (J 6:32-35)
„A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowami: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział im Jezus: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd zmierzam.” (J 8:12-14)
„Wtedy Jezus rzekł do nich znowu: Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.” (J 10:7-11)
„Rzekła wiec Marta do Jezusa: Panie! Gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i życie; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.” (J 11:21-27)
Czy Jezus jest Bogiem? Co powiedział o tym, dlaczego został posłany:
„Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu.” (Mt 20:25-28)
„Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać.” (Mk 9:31-32)
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. B o nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” (J 3:16-18)
„Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.” (J 6:37-40)
Artykuł pochodzi ze strony: https://www.kazdystudent.pl/a/jezusbog.html