Poniedziałek
WSPÓLNY CZAS W DOMU
Wielkanocne wiadomości
Wypisz na małych kartkach wydarzenia z Wielkiego Tygodnia, wymieszaj je, a potem spróbuj ustalić z domownikami kolejność wydarzeń.
Przykładowe wydarzenia: wjazd Jezusa do Jerozolimy, Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni, Judasz spotyka się z arcykapłanami, namaszczenie Jezusa w Betanii, ostatnia wieczerza, Jezus zapowiada zaparcie się Piotra, Jezus w Getsemane, pojmanie Jezusa, Jezus przed Kajfaszem, zaparcie się Piotra, Jezus przed Piłatem, ukrzyżowanie Jezusa, śmierć Jezusa, pogrzeb, Maria Magdalena spotyka Jezusa zmartwychwstałego, Piotr spotyka Jezusa zmartwychwstałego, Tomasz spotyka Jezusa zmartwychwstałego. To są tylko przykłady wydarzeń, możecie znaleźć ich więcej.
Poznaj - Tradycje Wielkanocne w innym kraju
Zaterkotać kołatką, ściąć siekierą najwyższe drzewo i poświęcić chleb – o niemieckich tradycjach wielkanocnych. Jeśli chcesz przeczytać o tym, jak wygląda Wielki Tydzień w Niemczech przeczytaj poniższy artykuł.