Poniedziałek
OPOWIADANIE DLA KAŻDEGO
Dla kogo wędrujesz?
Pewien mądry, bojący się Boga człowiek, wieczorem po dniu spędzonym nad Pismem Świętym, postanowił wyjść na ulicę i odprężyć się w czasie spaceru. Idąc powoli drogą leżącą na uboczu, spotkał stróża, który długimi i zdecydowanymi krokami chodził tam i z powrotem przed ogrodzeniem bogatej posiadłości.
– Dla kogo tak chodzisz? – spytał zaciekawiony.
Stróż wymienił nazwisko swego pana. Potem zapytał:
– A ty dla kogo chodzisz?
To pytanie głęboko zapadło jemu w serce.
A ty, dla kogo wędrujesz? Dla kogo przeznaczone są wszystkie kroki i niepokoje twojego dnia? Dla kogo żyjesz?
Żyć można tylko dla kogoś.
Nadchodzące Święta Wielkanocne są okazją do poznania osoby o największym wpływie na świat. Wszystko co dotyczy Jezusa Chrystusa było niezwykłe. Począwszy od proroctw o Jego narodzinach, życie, nauczanie, cuda, Jego śmierć i zmartwychwstanie, i moc przemiany widoczna w życiu tych, którzy Go kochają i idą za Nim. Niezwykły jest wpływ jaki wywarł na historię, życie całych narodów, na ludzkość.
Jezus jest:
Emmanuelem – tzn. Bogiem z nami; Bogiem Mocnym; Odwiecznym Ojcem; Księciem Pokoju; Królem królów i Panem panów; Początkiem i Końcem. Barankiem; ofiarą przebłagalną za grzechy nasze; Rzecznikiem wobec Ojca; pośrednikiem między Bogiem a ludźmi; wybawcą od nadchodzącego gniewu; drogą, prawdą i życiem; tym, który objawił Boga i tym, który będzie sądził każdego człowieka. Jest jeszcze wiele określeń dotyczących Jezusa. Jezus jest kimś, dla kogo ma istnieć cały świat. Jezus ma władzę dać życie wieczne, które jest w Nim, bo On jest jedynym, dzięki któremu człowiek może mieć dostęp do Boga.