Poniedziałek
DO POSŁUCHANIA I OBEJRZENIA
Słuchowisko – Historia Jezusa – Spór z arcykapłanami w świątyni
Kilkuminutowe profesjonalne słuchowisko dla dzieci w każdym wieku.
https://youtu.be/EH-MB8hvNug
Piosenka - Tak Bóg umiłował świat
Piosenka znajduje się na płycie „Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”.
https://youtu.be/s6xCV09teUY
Film – Na początku (z serii Księga Ksiąg)
Film dla dzieci tłumaczący dlaczego Jezus musiał umrzeć.
https://youtu.be/suB4PGeE0T0
DZIECIOM O ZNACZENIU WIELKANOCY
Jezus przegania przekupniów
W poniedziałek przed Wielkanocą Jezus wszedł do świątyni i naprawdę się rozgniewał.
Przeczytajcie razem, co wydarzyło się w Ewangelii św. Mateusza 21,12-16.
Pomocą będzie Biblia w obrazach/Oczyszczenie świątyni – pokaz slajdów (do wyboru) z tekstem.
https://bibliawobrazach.pl/ilustracje/jesus-cleansing-temple/
https://bibliawobrazach.pl/ilustracje/gnpi-079-temple-cleansing/

Porozmawiajcie:
- Dlaczego Jezus się rozgniewał?
(Ludzie oszukiwali w domu Bożym i pobierali od biednych ludzi dużo pieniędzy za zakup zwierząt na ofiarę. To tak, jakby okradać ludzi, którzy przychodzą, aby oddawać cześć Bogu!)
- O co można się gniewać?
(Kiedy ktoś jest zraniony przez kogoś innego itp.)
- Faryzeusze też byli źli. Dlaczego byli źli?
(Nie chcieli, żeby ludzie myśleli, że Jezus jest Bogiem i wysławiali Go)
Dłoń
Święta Wielkanocne to jedna z wielu okazji, by wyjaśnić dzieciom dlaczego Jezus umarł za nas na krzyżu. Oto jeden ze sposobów jak można to zrobić z wykorzystaniem własnej dłoni.
(podnieś kciuk)
Tak jak mój kciuk jest oddzielony od innych palców, tak my jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu grzechu. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc? Czy sam możesz uratować się od kary za grzech? Nie!
(podnieś palec wskazujący)
Na co wskazuję? Na Boga. On tak bardzo ukochał każdego człowieka, że przygotował sposób zbawienia – uratował nas od kary za grzechy. W jaki sposób możesz być uratowany?
(podnieś trzy środkowe palce do góry)
Te trzy palce przypominają nam o Golgocie, gdzie stały trzy krzyże. Na środkowym umarł Pan Jezus, biorąc na siebie karę za twoje i moje grzechy. Na pozostałych umierali złoczyńcy. Jeden z nich przed śmiercią uwierzył, że tylko krew Pana Jezusa może uratować go od wiecznej śmierci.
(podnieś mały palec)
Ten palec przypomina mi o tobie. Nie możesz sam uratować się od wiecznej śmierci. Nikt tego nie potrafi. W Biblii czytamy: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31). To Boża obietnica dla każdego człowieka, a więc i dla ciebie. Co z nią zrobisz?