Poniedziałek
HISTORIA JEZUSA - SŁUCHOWISKO DLA DZIECI
Spór z arcykapłanami w Świątyni
Słuchowisko
DZIECIOM O ZNACZENIU WIELKANOCY
Święta Wielkanocne to jedna z wielu okazji, by wyjaśnić dzieciom dlaczego Jezus umarł za nas na krzyżu. Oto jeden ze sposobów jak można to zrobić z wykorzystaniem własnej dłoni.
Dłoń
(podnieś kciuk)
Tak jak mój kciuk jest oddzielony od innych palców, tak my jesteśmy oddzieleni od Boga z powodu grzechu. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc? Czy sam możesz uratować się od kary za grzech? Nie!
(podnieś palec wskazujący)
Na co wskazuję? Na Boga. On tak bardzo ukochał każdego człowieka, że przygotował sposób zbawienia – uratował nas od kary za grzechy. W jaki sposób możesz być uratowany?
(podnieś trzy środkowe palce do góry)
Te trzy palce przypominają nam o Golgocie, gdzie stały trzy krzyże. Na środkowym umarł Pan Jezus, biorąc na siebie karę za twoje i moje grzechy. Na pozostałych umierali złoczyńcy. Jeden z nich przed śmiercią uwierzył, że tylko krew Pana Jezusa może uratować go od wiecznej śmierci.
(podnieś mały palec)
Ten palec przypomina mi o tobie. Nie możesz sam uratować się od wiecznej śmierci. Nikt tego nie potrafi. W Biblii czytamy: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31). To Boża obietnica dla każdego człowieka, a więc i dla ciebie. Co z nią zrobisz?